Kolekce konviček Voda pro všechny

Kolekce interiérových konviček vznikla v rámci celofakultního projektu Voda pro všechny, který byl zaměřen na problematiku hospodaření s vodou.

Úkolem bylo navrhnout konvičku na zalévání pokojových rostlin o maximálním objemu 1,5 litru s podmínkou osové symetrie finálního návrhu. Výsledkem tvůrčího úkolu je ucelená kolekce konviček, ve které je kladen důraz na jejich tvarově inovativní pojetí, hledání nových variant držení, bezproblémovou funkci a snadnou vyrobitelnost.

Tento projekt byl řešen ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí České republiky.


Matej Kuchárik – Wave

Daniel Naď – Kvap

Marek Mazanec – Stray

Alena Konečná – Naba

Judita Šustrová – Luigi

Barbora Tichá – Czk

Filip Šupena – Crabby

Tomáš Werner – Tone

Michal Juráň – Eagle

Iveta Krmíčková – Aladin

Kolekce květináčů

Kolekce konviček I

Kolekce konviček II

Kolekce Party Time

Kolekce Cucej

Kolekce Thun

Třída Tomáše Bati 4342

760 01 Zlín


Tel.: +420 733 690 836

surman@utb.cz

Prohlášení o přístupnosti

Tento web nepoužívá cookies.

© 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně